II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”

 

W imieniu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum orz Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych UŁ, viagra dosage serdecznie zapraszamy na II Ogólnopolską Konferencję:

„Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”

która odbędzie się 18 marca 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu ŁódzkiegoŁodzi.

Konferencja ma na celu ustalenie stopnia przestrzegania przez przewoźników kolejowych praw konsumenta, viagra 40mg przeanalizowanie rozwoju regionalnych kolei oraz pozycji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Wykrycie nieprawidłowości ma na celu podniesienie świadomości prawnej zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów, seek w zakresie prawidłowego kształtowania praw i obowiązków związanych z przewozami pasażerskimi. W odniesieniu do konsumentów walor edukacyjny ma szczególne znaczenie, gdyż ma za zadanie naświetlenie konsumentom, jakie prawa przysługuj im jako słabszym uczestnikom obrotu.

Konferencja będzie składała się z trzech paneli o następujących tematach: pierwszy Przekształcenia w pasażerskich regionalnych przewozach kolejowych- rozwój konkurencji czy monopolu, drugi Prawo pasażera do informacji i odstąpienia od umowy, trzeci Status i zadania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Konferencja, w której zainteresowane osoby będą mogły uczestniczyć nieodpłatnie, jest skierowana głównie do specjalistów i prawników związanych z sektorem kolejowym, a także pracowników administracji i studentów kierunków prawo, administracja, ekonomia i zarządzanie.

Organizatorzy przewidują, że w wydarzeniu w charakterze prelegentów udział wezmą m. in. pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jak również pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ostatnim panelu wydarzenia wystąpią studenci szczególnie zainteresowani regulacją sektora kolejowego.

Zachęcamy osoby szczególnie zainteresowanych regulacją sektora kolejowego do wygłoszenia referatu w III panelu Konferencji pt. Status i zadania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (referat powinien być uprzednio zgłoszony organizatorom).

Zgłoszenie udziału w Konferencji należy przesyłać do dnia 2 marca 2015 roku na adres mailowy: konferencja.kolej.lodz@wp.pl

Dla każdego uczestnika przewidziany jest certyfikat.

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Działalność. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.