Konferencja „Słup na prywatnym gruncie. Służebność przesyłu i korytarze przesyłowe”

Koła Naukowe: Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej, viagra Prawa Cywilnego „Usus Iuris” i Koło Naukowe Elektroenergetyka z Politechniki Poznańskiej zapraszają na konferencję:

„Słup na prywatnym gruncie. Służebność przesyłu i korytarze przesyłowe”

29 marca 2012 r., approved godz. 17
Wydział Prawa i Administracji UAM
Collegium Iuridicum Novum
s. epsilon

Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytania dotyczące prawnych aspektów budowania i funkcjonowania infrastruktury energetycznej na terenie prywatnych nieruchomości. Zagadnienie to budzi duże zainteresowanie zarówno w doktrynie, this jak i wśród przedstawicieli branży energetycznej.

Tematyka ta jest sporna, gdyż zawiera w sobie przeciwstawne interesy właścicieli nieruchomości z jednej strony, a z drugiej strony- właścicieli infrastruktury energetycznej – przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłem lub dystrybucją energii. Aby pogodzić słuszne interesy i prawa obu tych grup, jednocześnie starając się wyjść naprzeciw potrzebom inwestycyjnym, wynikającym z rozbudowy i modernizacji sieci energetycznej, ustawodawca polski wprowadził do naszego systemu prawnego przepisy dotyczące służebności przesyłu. Jednak mimo uchwalenia tych przepisów, zagadnienie służebności przesyłu, a zwłaszcza wysokości wynagrodzenia za jej ustanowienie, w praktyce wciąż budzi liczne problemy i rozbieżności.

Tymczasem w Sejmie RP trwają prace nad ustawą o korytarzach przesyłowych, która to w założeniu ma jeszcze bardziej ułatwić i skrócić proces inwestycyjny w zakresie budowy i modernizacji sieci energetycznej. Ustawa reguluje zagadnienie w sposób publicznoprawny. Nasuwają się tym samym kolejne pytania, dotyczące wyboru formy regulacji pomiędzy instytucjami prawa prywatnego oraz prawa publicznego.

Starając się przedstawić problematykę i ukazać zagadnienie całościowo, Koło Naukowe Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej nawiązało współpracę z Kołem Naukowym Prawa Cywilnego ?Usus Iuris?, jak i Kołem Naukowym Elektroenergetyka ? zrzeszającym studentów Politechniki Poznańskiej.

UWAGA:

Udział w konferencji potwierdzony certyfikatem pod warunkiem wcześniejszej rejestracji do dnia 22 marca lub do wyczerpania limitu miejsc. Zgłoszenia (zawierające imię, nazwisko, rok i kierunek studiów) prosimy wysyłać na adres knpers@op.pl

Agenda konferencji:
Moderator: Prof. Eryk Kosiński

17:00 ? Wprowadzenie i powitanie uczestników (Prezesi Kół Naukowych)
17:05- 17:25 Referat doktora Jakuba Pokrzywniaka ( Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego WPiA UAM),
17:25-17:45 Referat doktora inż. Ireneusza Grządzielskiego (Politechnika Poznańska),
17:45-18:05 Referat doktora Piotra Lissonia (Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UAM),
18:05- 18:20 Przerwa
18:20-19:20 Dyskusja i czas na zadawanie pytań przez publiczność,
19:20? zakończenie konferencji, rozdawanie certyfikatów uczestnictwa.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Działalność. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.