Walne Zebranie Koła – 20.06.2012

Walne Zebranie Koła Naukowego Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej odbędzie się 20 czerwca 2012, more about o godz. 13:30 w sali 320 Coll. Iuridicum (ul. św. Marcin 90).

Gorąco zachęcamy do przyjścia wszystkich Członków KN PERS i nie tylko !

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Sekretarza KN PERS;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia KN PERS oraz protokolanta;
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
 4. Głosowanie dotyczące spraw członkowskich;
 5. Sprawozdanie z działalności Zarząd KN PERS w roku akademickim 2011/2012;
 6. Złożenie raportu o działalności Zarządu KN PERS w roku akademickim 2011/2012 przez Komisję Rewizyjną;
 7. Prezentacja kandydatów na członków Zarządu KN PERS w roku akademickim 2012/2013;
 8. Głosowanie nad wyborem członków Zarządu KN PERS w roku akademickim 2012/2013;
 9. Prezentacja kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej w roku akademickim 2012/2013;
 10. Głosowanie nad wyborem członków Komisji Rewizyjnej w roku akademickim 2012/2013;
 11. Omówienie i dyskusja dotycząca działalności KN PERS w roku akademickim 2012/2013;
 12. Wolne wnioski;
 13. Zamknięcie obrad.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Działalność. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.