Podsumowanie Walnego Zebrania Koła z dn. 20.06.2012

Dnia 20 czerwca 2012 w sali 320 Collegium Iuridicum (ul. św. Marcin 90) odbyło się Walne Zebranie Koła Naukowego Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej, drugs podczas którego dokonano m.in. wyboru Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej na rok akademicki 2012/2013, troche których to kadencja rozpocznie się dn. 1 października 2012.

W wyniku przeprowadzanych głosowań, sale wybrany został Zarząd Koła w następującym składzie:

Prezes – Magdalena Robaszyńska
Wiceprezes – Mikołaj Maśliński
Skarbnik –
Jakub Wojdylak
Sekretarz –
Marta Karpińska
Członek Zarządu – Eliza Szambelan

oraz Komisja Rewizyjna w składzie:
Anis Ben Amer
Piotr Wlaź
Joanna Piekarska

Mocą uchwał Walnego Zebrania Koła, pragnąc uhonorować działalność osób będących już absolwentami,  statut członka honorowego przyznany został: Markowi Prętkiemu, Patrycji Kaczor oraz Niklasowi Gattermanowi.

Serdecznie gratulujemy nowemu Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej i życzymy samych sukcesów w roku akademickim 2012/2013 !

Ten wpis został opublikowany w kategorii Działalność. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.