Wyjście do ENEA Operator (28 stycznia 2014 r.)

28 stycznia 2014 roku członkowie Koła Naukowego Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej oraz pozostali zainteresowani studenci Wydziału Prawa i Administracji UAM mieli możliwość zwiedzania Oddziału Dystrybucji Enea Operator w Poznaniu. Naszym przewodnikiem była Pani Monika Patan.

Głównymi problemami poruszanymi podczas spotkania były kwestie prawne i techniczne związane ze stałą eksploatacją, link konserwacją i rozbudową sieci na terenie Wielkopolski. Dla uczestników była to świetna okazja aby wzbogacić posiadaną wiedzę o kwestie praktyczne, sickness związane z przepływem energii w sieciach dystrybucyjnych. Zapoznaliśmy się także z zagadnieniami związanymi z odpowiedzialnością operatora za różnego rodzaju awarie sieci czy prawem operatora do planowych wyłączeń energii elektrycznej oraz krótkotrwałych przerw w dostawach energii do odbiorców. Uczestnicy spotkania zadawali także wiele pytań dotyczących zarówno kwestii prawnych, jak i tych związanych z planowanym rozwojem sieci dystrybucyjnych i działań podejmowanych przez operatora wobec przyszłych wyzwań.

Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy było pomieszczenie kontrolne, skąd pracownicy Enea nadzorują i koordynują pracę określonych odcinków sieci. Pracujący w tym miejscu inżynierowie opowiedzieli nam o wykonywanej przez siebie pracy oraz jej znaczeniu dla zapewnienia odbiorcom ciągłego dostępu do energii elektrycznej. Następnie nasza grupa udała się do GPZ Żegrze, czyli jednego z głównych punktów zasilających zlokalizowanych się na terenie Poznania. Ten niepozorny z wyglądu budynek zawiera jedną z najnowocześniejszych stacji transformatorowych w Poznaniu i pozwala zasilić znajdujące się w bezpośredniej okolicy budynki mieszkalne i duże centra handlowe w energię elektryczną. Warto dodać, iż GPZ Żegrze to jedna z dwóch funkcjonujących na terenie Poznania tzw. stacji kompaktowych, w których dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych możliwe było zminimalizowanie powierzchni zajmowanej przez stację transformatorową. Na miejscu uczestnicy wyjścia mieli szansę zobaczyć między innymi pomieszczenia nastawni oraz stanowiska transformatorów, umożliwiających zmianę wysokiego napięcia (110 kV) na napięcie średnie (15 kV).

Pragniemy podziękować organizatorom za gościnne przyjęcie, a także sprawną organizację i ? przede wszystkim ? wysoką wartość merytoryczną samego wydarzenia. Liczymy na kolejne zaproszenie!

Możliwość komentowania jest wyłączona.