Spotkanie z mec. Wojciechem Bigajem (5 marca 2014 r.)

5 marca 2014 roku Koło Naukowe Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej miało przyjemność gościć Pana Mecenasa Wojciecha Bigaja. Warto podkreślić, dosage że nie było to nasze pierwsze spotkanie. Mec. Wojciech Bigaj był już gościem KN PERS i naszego Wydziału w ubiegłym roku akademickim, generic  kiedy to wygłosił referat podczas Ogólnopolskiej konferencji ?Konkurencja na rynku gazu. Uwarunkowania prawne.? Tym bardziej cieszymy się na rozwinięcie zapoczątkowanej wówczas dyskusji nad Małym Trójpakiem energetycznym.

W ramach tegorocznego spotkania, mec. Wojciech Bigaj wygłosił niemal dwugodzinną prelekcję, poświęconą tematyce prawnego i praktycznego charakteru instytucji, wprowadzonych do ustawy ? Prawo energetyczne przez najnowszą jej nowelizację. W swojej wypowiedzi, mec. W. Bigaj skupił się przede wszystkim na omówieniu instytucji obliga giełdowego, która wzbudza w branży gazowniczej wiele kontrowersji. Nasz prelegent przedstawił zgromadzonym członkom i sympatykom Koła to skomplikowane zagadnienie w sposób przystępny, ale przy tym niezwykle wnikliwy, co pozwoliło nam wszystkim wzbogacić i usystematyzować zdobytą dotychczas wiedzę. Szczególnie ciekawą część prelekcji stanowiło porównanie praktyki funkcjonowania obliga giełdowego z założeniami ustawodawcy, wyrażonymi w ustawie.

W drugiej części naszego spotkania, mec. W. Bigaj poruszył problematykę innych instytucji, które również znalazły się w ustawie ? Prawo energetyczne za sprawą Małego Trójpaku energetycznego. W ramach tej części spotkania, oraz w wyniku zadawanych przez uczestników spotkania pytań, rozmawialiśmy między innymi o odbiorcach wrażliwych paliw gazowych i energii elektrycznej. Temat ten, stanowił impuls do refleksji nad brakiem spójności poszczególnych przepisów Prawa energetycznego z innymi ustawami.

Spotkanie zamknięte zostało porównaniem doświadczeń innych państw Unii Europejskiej z doświadczeniami krajowymi, w zakresie liberalizacji rynku gazu. Mając na uwadze, że oś wydarzenia stanowiła problematyka obliga giełdowego, mec. W. Bigaj skupił się w swojej analizie na porównaniu instytucji, które ustawodawcy poszczególnych państw unijnych wprowadzili do systemów prawnych, celem realizacji założeń liberalizacyjnych. Końcowa część spotkania umożliwiła nam spojrzenie na omawiany problem z szerszej perspektywy.

Pragniemy raz jeszcze podziękować za przygotowanie i wygłoszenie tak bogatej w informacje prelekcji. Stanowiła ona dla nas niezastąpione źródło usystematyzowanej wiedzy. Mamy nadzieję na kolejne spotkania!

Wawrzynowicz & Wspólnicy – facebook

http://www.wawrzynowicz.eu/

Możliwość komentowania jest wyłączona.