Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie.

25 marca 2014 roku w Warszawie, tadalafil dzięki życzliwości organizatora CBE Polska, erectile członkowie naszego Koła mieli okazję wziąć udział w drugiej edycji Seminarium ?Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie?. W wydarzeniu wzięli udział prelegenci m.in. z Norwegii, Finlandii, Danii, Szwecji, a jego motywem przewodnim była promocja partnerstwa publiczno-prywatnego w gospodarce odpadami.

Podczas pierwszego panelu prelegenci poruszali kwestie dotyczące uwarunkowań prawnych, politycznych, otoczenia regulacyjnego i barier odnoszących się do gospodarki odpadami. Punktem wyjścia tych dyskusji była stawiana przez uczestników teza, iż odpady można traktować jako zasób. Na konferencji przedstawiono wiele pomysłów na wykorzystanie odpadów i pozostałości po ich spaleniu, podnoszono również problem niedostatecznego zaangażowania branż okołoenergetycznych w rozwijanie systemów kogeneracji. Ponadto zaprezentowano bieżącą politykę UE w tym zakresie, jej perspektywy na najbliższe lata oraz inicjatywę Ministerstwa Środowiska dotyczącą Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. W trakcie panelu dyskusyjnego poruszono kwestie potencjału odpadów w sektorach energetycznym i ciepłowniczym. Uczestnicy zwrócili uwagę na problem niestabilnego podłoża dla inwestycji w perspektywie 5-7 lat. W ich ocenie nie powinno to jednak powstrzymywać państwa przed tworzeniem dogodnych warunków ekonomicznych i prawnych dla inicjatyw na rzecz środowiska i energetyki w oparciu o gospodarkę odpadami.

W drugiej części wydarzenia prelegenci ze Skandynawii podsumowali swoje doświadczenia oraz przedstawili problemy, których Polska może uniknąć. Należało do nich np. przeinwestowanie w infrastrukturę, które doprowadziło do powstania zbyt dużej liczby spalarni w stosunku do produkowanych odpadów.

Prelegenci zaprezentowali również programy wdrażane przez instytucje publiczne, jak na przykład w Belgii, gdzie przemyślana polityka w zakresie opłat i podatków od odpadów doprowadziła do wykształcenia pożądanych praktyk i społecznej akceptacji działań władzy publicznej. Korzystna okazała się również współpraca koncernu energetycznego Vattenfall z miastem Uppsala w Szwecji. Przedsiębiorstwo wspiera lokalną społeczność w gospodarce odpadami, a w swoich jednostkach (obejmujących także spalarnie odpadów) produkuje energię elektryczną i cieplną, a także centralny chłód wykorzystywany w przemyśle, rolnictwie i farmacji. Wreszcie przykład Grupy CNIM w Monte Carlo (Księstwo Monako) pokazał, że nowoczesna spalarnia odpadów i oczyszczalnia ścieków mogą zostać dobrze wkomponowane w centrum współczesnego miasta.

Wnioski z Seminarium okazały się bardzo interesujące i mogą stać się impulsem do weryfikacji dotychczasowej polityki państwa w zakresie gospodarki odpadami. Doświadczenia uczestników wydarzenia powinny zostać wykorzystane zarówno przez instytucje państwowe i samorządowe, jak i podmioty prywatne. Najważniejszym bowiem wnioskiem płynącym Seminarium ?Energia z odpadów? są korzyści, które mogą płynąć z partnerstwa publiczno-prywatnego, które w Polsce ciągle potrzebuje bodźców do dalszego rozwoju.

Koło Naukowe Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej dziękuje CBE Polska ? organizatorowi Seminarium za zaproszenie do udziału w wydarzeniu.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.