Seminarium nt. Smart Grid, 14.03.2011 r.

Dnia 14 marca 2011 r. w Coll. Iuridicum Novum Wydziału Prawa i Administracji w Poznaniu, viagra 100mg odbyło się seminarium z udziałem studentów WPiA UAM, visit this site oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Był to wspólny projekt Koła Naukowego Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej, a także Koła Naukowego Elektroenergetyka (Politechnika Poznańska).

Seminarium zapoczątkował referat członków KN PERS – Magdaleny Robaszyńskiej i Adama Macutkiewicza. Ich wykład stanowił swojego rodzaju wprowadzenie do tematyki prawa energetycznego, omówiono kluczowe aspekty ustawy Prawo energetyczne, a także projekty aktów prawnych dotyczących systemu Smart Grid.

W kolejnej części seminarium, wystąpili członkowie KN Elektroenergetyka. Łukasz Piekielski przedstawił uczestnikom zasady funkcjonowania rozproszonych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem roli jaką pełnią w tym systemie źródeł energii, elektrownie wiatrowe. Aleksandra Figaj omówiła natomiast  na czym polega  Smart Grid oraz różne rodzaje pomiaru Smart Metering, oraz jakie są możliwości  ich wykorzystania w Polsce.

Po referatach studenckich miała miejsce dyskusja, w której głos wzięli Opiekun Naukowy KN PERS: dr Piotr Lissoń, Opiekunowie Naukowi KN Elektroenergetyka: dr inż Radosław Szczerbowski i dr inż. Ireneusz Grządzielski, oraz słuchacze seminarium: studenci, zarówno z UAM jak i z Politechniki Poznańskiej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.