"Gaz łupkowy- szansa czy zagrożenie", 17.11.2011 r.

W dniu 17 listopada 2011 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu odbył się panel dyskusyjny „Gaz łupkowy ? szansa czy zagrożenie”. Wydarzenie było organizowane przez Koło Naukowe Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej, more about działające przy Wydziale Prawa i Administracji UAM oraz Koło Naukowe Geologów UAM, działające przy Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się eksperci z dziedziny geologii, ochrony środowiska, a także znawcy prawnych aspektów poszukiwania i wydobywania kopalin.

Na początku wyświetlone zostały fragmenty filmu dokumentalnego „Kraj gazem płynący” (Gasland, reż. Josh Fox). Obecne na sali osoby mogły obejrzeć rzekome skutki wydobywania gazu łupkowego w USA: wodę z kranu, którą można zapalić zapalniczką, zabrudzoną, czarną wodę ze studni w okolicach, w których prowadzi się eksploatację oraz skomplikowaną listę chemikaliów używanych w wodzie, która jest wykorzystywana podczas procesu zwanego szczelinowaniem hydraulicznym.

Następnie moderator panelu: dr Piotr Lissoń z Wydziału Prawa i Administracji UAM zaczął zadawać pytania zaproszonym prelegentom. „Czym jest właściwie gaz łupkowy i czy faktycznie jego wydobycie wiążę się z tak negatywnymi dla środowiska skutkami, jak to zostało pokazane w filmie ? „. Jako pierwszy odpowiedzi na to pytanie starał się udzielić prof. dr hab. Józef Górski z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Profesor Górski wygłosił kilkunastominutową prezentację, na której dokonał syntetycznego opisu gaz łupkowego, technologii jego wydobycia oraz najważniejszych zagadnień związanych z jego wpływem na środowisko. W następnej kolejności głos zabrała Pani Hanna Dzikowska, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku. Pani Dzikowska stwierdziła, że przy normalnej eksploatacji wydobycie gazu łupkowego nie wiąże ze sobą zagrożeń dla środowiska, a opisane w filmie sytuacje nie były efektem wydobycia gazu łupkowego, lecz wynikały z metanu naturalnie występujących w tamtejszych zasobach wód gruntowych. W celu zobrazowaniu na czym polega cały proces, Pani Dyrektor zaprezentowała publiczności film przedstawiający technologię wydobywania gazu łupkowego.

Swój głos zabrali także pozostali prelegenci : dr Michał Żywiecki, właściciel firmy Julifield LLC Exploration & Production, zajmującej się poszukiwaniami źródeł węglowodorów opowiadał o amerykańskich, pozytywnych i bardzo obiecujących doświadczeń związanych z niekonwencjonalnymi zasobami gazu ziemnego, Pan Paweł Lis opowiadał o roli i zadaniach Państwowego Instytutu Geologicznego, mecenas Piotr Spaczyński, radca prawny i partner w kancelarii prawnej Spaczyński Szczepaniak Wspólnicy, omówił najważniejsze zagadnienia prawne, związane z koncesjami, użytkowaniem górniczym i wchodzącymi w przyszłym roku zmianami w ustawie prawo górnicze i geologiczne. Natomiast dr Rafał Ratajczak z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zaprezentował publiczności kilka zebranych ze sobą skał łupkowych, wydobytych z głębokości kilku kilometrów pod powierzchnią ziemi.

Panel dyskusyjny „Gaz łupkowy ? szansa czy zagrożenie”, okazał się sporym sukcesem. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu ? prof. Stanisław Lorenc- geolog, Rektor UAM w latach 2002-2008 , prof. Zbigniew Pilarczyk, Prorektor ds. Studenckich UAM, prof. Ryszard Kamiński, Prodziekan ds. Nauki WPiA UAM, a także spore grono pracowników naukowych UAM. Wydarzenie spotkało się także z szerokim zainteresowaniem studentów, których przybyło około 200, zarówno z Wydziału Prawa i Administracji UAM, Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, jak i z innych wydziałów UAM oraz pozostałych uczelni poznańskich.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: JM Rektor UAM, prof. dr hab. Bronisław Marciniak, Dziekan WPiA prof. dr hab. Tomasz Sokołowski oraz Dziekan WNGiG, prof. dr hab. Marek Marciniak.

Możliwość komentowania jest wyłączona.