Przegląd wydarzeń 26.03 – 08.04

Zwycięstwo Polski przed TSUE, web praktyka i plany legislacyjne wobec korytarzy przesyłowych oraz „Godzina dla Ziemi” – zapraszamy na kolejny przegląd najważniejszych wydarzeń w energetyce.

Ważne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. help 166285_1_0_0.html” target=”_blank”>Trybunał odrzucił odwołanie Komisji Europejskiej w sprawie przeciwko Polsce, shop dotyczącej przyznawania obniżonego limitu uprawnień na emisję CO2. Strona rządowa podkreśla, że decyzja ta ma znaczenie głównie na przyszłość, gdyż istotnie określi kierunek interpretacji dyrektywy z 2003 r. dotyczącej handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w UE. Komisja ma jednak problem ? spadają ceny uprawnień emisyjnych, przez co zmniejsza się motywacja do inwestowania w ?zieloną energię?.

 

Garść informacji związanych z inwestycjami w linie przesyłowe o których mieliśmy okazję porozmawiać na niedawnej konferencji ?Słup na prywatnym gruncie. Służebność przesyłu i korytarze przesyłowe?. Jak ma się praktyka do już istniejących regulacji?

Operatorzy sieci dystrybucyjnych przeznaczyli w 2011 r. aż 4,6 mld zł na modernizacje infrastruktury, będą jednak potrzebne kolejne inwestycje. Nie będzie to łatwe, bowiem ?wciąż problemem jest brak odpowiednich regulacji prawnych ? zauważa Wojciech Kozubiński z Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. W wielu przypadkach modernizacja czy rozbudowa sieci jest niemożliwa ze względu na brak zgody właściciela nieruchomości, na której jest instalacja.?

Jak donosi portal wnp.pl, ustawa o korytarzach przesyłowych ? która na konferencji ?Słup na prywatnym gruncie? była przedmiotem referatu dra Piotra Lissonia ? wejdzie w życie do końca 2012 r. ?Bez uchwalenia ustawy, w której wprowadzone zostaną kompleksowe rozwiązania usuwające obecnie istniejące bariery w procesie inwestycyjnym, bardzo utrudnione jest rozpoczynanie nowych inwestycji liniowych, jak i kontynuacja już rozpoczętych – czytamy w uzasadnieniu.?

W Rzeczpospolitej mogliśmy również przeczytać o nadziejach, jakie łączą operatorzy z nową ustawą. Niewątpliwie konieczne jest też uwzględnienie uwag samorządu terytorialnego w tej kwestii. Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich wymienia wątpliwości w tej kwestii. ?Projekt ustawy daje możliwość tworzenia korytarzy nawet wbrew planom zagospodarowania przestrzennego. Jest tam też mowa o istotnych zmianach w postępowaniu administracyjnym m.in. o skróceniu terminów odwołań od decyzji, czy poważnym ograniczeniu możliwości stwierdzania nieważności decyzji  ? wylicza Kubalski. ? Usankcjonowanie obecnego przebiegu infrastruktury liniowej następuje nawet przy toczących się postępowaniach dotyczących legalności wybudowania tej infrastruktury. Dodaje też, że niezrozumiałe jest, dlaczego w przypadku ustalania wysokości odszkodowania za ustanowienie korytarza przesyłowego możliwe jest oparcie się na ustawowym algorytmie, skoro w analogicznych sytuacjach jednostki samorządu terytorialnego są każdorazowo obowiązane uzyskiwać wycenę rzeczoznawcy.?

Już istnieją spory między właścicielami gruntów, a operatorami sieci ? w Głosie Wielkopolskim mogliśmy przeczytać o poznańskim przykładzie takiej sytuacji. Konflikt dotyczy infrastruktury znajdującej się nieopodal jeziora Malta. Obecnie nadzór budowlany bada czy linia wysokiego napięcia poprowadzona wzdłuż ulic Arcybiskupa Antoniego Baraniaka i Arcybiskupa Walentego Dymka jest samowolą budowlaną.

Dobre wiadomości płyną ze sprawozdania Ministerstwa Gospodarki ws. OZE wykazuje, że ?nie istnieje zagrożenie niewypełnienia unijnych celów w zakresie energii odnawialnej?. Warto podać przy tym oficjalne dane dotyczące udziału OZE w konsumpcji energii: ?w 2010 roku całkowity udział energii z OZE w konsumpcji energii wyniósł 9,5 proc. Łącznie w sektorze odnawialnych źródeł zainstalowane było 2556 MW mocy?. Tym samym już w 2010 r. został zrealizowany minimalny cel zaplanowany na 2014 r.

Rusza kampania informacyjna dotycząca energetyki atomowej. Jak wynika z wypowiedzi wielu ekspertów budowa elektrowni jądrowej jest nieunikniona, wciąż trwa proces, w którym ma zostać wybrana lokalizacja dla elektrowni. Wciąż jednak prawie połowa Polaków jest nieufna wobec tego źródła energii. Jak podaje jednak Ministerstwo Gospodarki, ?celem resortu nie jest natomiast promocja „atomu”. W swoich założeniach kampania będzie miała charakter stricte informacyjny. MG chce, żeby Polacy zostali wyposażeni w wiedzę, która pozwoli im racjonalnie ocenić wszelkie za i przeciw tego przedsięwzięcia. W ramach kampanii będzie prowadzony dialog ze społeczeństwem o korzyściach i ewentualnych minusach wprowadzenia energetyki jądrowej w naszym kraju.?

Zostały wydane pierwsze pozwolenia na budowę sztucznych wysp dla morskich farm wiatrowych. Do 2030 r. ma powstać ok. 6 GW mocy wiatrowych. Artykuł w Rzeczpospolitej zwraca również uwagę na korzyści dla budżetu płynące z inwestycji ? być może 70 mln zł już w tym roku.

31 marca po raz kolejny na apel WWF największe miasta na świecie zgasiły światło. Akcja ?Godzina dla ziemi? miała miejsce również w Polsce. Jak podkreślają organizatorzy, nie jej celem nie jest realne zaoszczędzenie na energii, ale raczej symboliczny gest, mający zwrócić uwagę na potrzebę zwracania uwagi na zużycie zasobów Ziemi. Nie brakuje osób sceptycznie nastawionych do akcji, są jednak tacy ? jak dr. hab. Konrad Świrski, Kierownik Zakładu Maszyn i Urządzeń Energetycznych w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej ? którzy doceniają jej walory edukacyjne.

Możliwość komentowania jest wyłączona.