Przegląd wydarzeń 9.04 – 22.04

Kolejny przegląd wydarzeń, tym razem ze szczególnym zainteresowaniem śledzimy dyskusję o emisjach w Unii Europejskiej.

 

W maju światło dzienne ma ujrzeć viagra 60mg 167373_1_0_0.html”>kolejna wersja projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE 2.0). Według pierwszych informacji, projekt uwzględnia krytyczne uwagi przedsiębiorców inwestujących w OZE ? przede wszystkim w farmy wiatrowe. Najważniejsze postulaty dotyczyły zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji poprzez utrzymanie obowiązku zakupu zielonej energii, utrzymanie aktualnego poziomu wsparcia dla już działających elektrowni wiatrowych oraz zapewnienie 15 letniego niezmiennego poziomu wsparcia dla nowych inwestycji.

Z kolei portal reo.pl podaje, że rozbudowane ? w porównaniu z poprzednią wersją projektu ? będą przepisy o preferencyjnym podłączaniu producentów energii z OZE do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Warto przy okazji tego ostatniego artykułu zwrócić uwagę na propozycję rzepisu przewidującego, że ?w wypadku braku warunków technicznych w terminie proponowanym przez podmiot ubiegający się o przyłączenie, operatorzy będą musieli zaproponować nie dłuższy niż pięcioletni termin przyłączenia podając szczegółowe uzasadnienie tej decyzji. W tym czasie będą mieli możliwość zmodernizowania sieci tak, aby przyłączenie było możliwe.? Z pewnością będzie to kolejne wyzwanie w sferze inwestycji w infrastrukturę przesyłową (patrz niżej ? artykuł o konieczności uchwalenia ustawy o korytarzach przesyłowych).

 

Parlament Europejski przychylnie odnosi się do propozycji Komisji odnośnie uzależnienia opodatkowania paliw w zależności od ilości CO2 emitowanego do środowiska. Jest to z kolei kolejna płaszczyzna sporu z polską dyplomacją i częścią naszych eurodeputowanych. Polska obawia się, że takie opodatkowanie uderzy w naszą gospodarkę w dużym stopniu opartą na węglu. Stanowisko Parlamentu w tej sprawie ma charakter jedynie doradczy.

 

Minister Środowiska Marcin Korolec pozytywnie ocenił ostatnie unijne spotkanie ministrów środowiska. W Horsens w Danii ministrowie dyskutowali m.in. o planach Komisji Europejskiej obejmujących ograniczenie uprawnień emisyjnych w celu zwiększenia ich ceny. Minister Korolec zapowiedział, że Polska będzie się tej koncepcji sprzeciwiała; co więcej, nie będzie w tym stanowisku osamotniona, bowiem „6-7 państw było negatywnie nastawionych do otwierania dyskusji na temat dyrektywy ETS i wprowadzania mechanizmu tzw. set-aside (zmniejszania liczby pozwoleń na emisję)”.

 

Warto przeczytać artykuł Jacka Szymczaka, prezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, który ukazał się na portalu Rynek Infrastruktury o argumentach przemawiających za powstaniem ustawy o korytarzach przesyłowych. Na niedawnej konferencji organizowanej przez nasze Koło ?Słup na prywatnym gruncie. Służebność przesyłu i korytarze przesyłowe? mogliśmy usłyszeć podobne stanowisko ze strony ekspertów z Politechniki Poznańskiej ? w odniesieniu do sieci elektroenergetycznych, z kolei wydaje się, że projekt ustawy spotkał się z pewną rezerwą wśród prawników. Opinia przedsiębiorców zajmujących się ciepłownictwem jest kolejnym interesującym głosem w tej debacie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.