"Metodologia nauk prawnych: Idea, założenia, problemy", 17.01.2011 r.

Wykład prof. Marka Smolaka „Metodologia nauk prawnych: Idea, more about założenia, visit this problemy”: 17 Stycznia 2011 r. Collegium Iuridicum Novum.

Profesor Marek Smolak przedstawił uczestnikom wykładu podstawowe metody prawnicze i ich wykorzystanie w praktyce. Celem było zapoznanie studentów z tematyką badań prawniczych, by wprowadzić ich i przedstawić podstawowe metody wykorzystywane przed młodego naukowca – prawnika. Prof. Marek Smolak przedstawił wszystkim zebranym czym są metody prawnicze i do jakiej aktywności są potrzebne. Prof. Smolak wskazał też, z jakich względów wybiera się określone metody prawnicze w praktyce stosowania prawa, a także przedstawił problemy związane z zagadnienami dotyczące metodologii nauk prawnych.

Po wykładzie, wywiązała się ciekawa i burzliwa dyskusja dot. m.in zbyt licznych aktów prawnych, które są współcześnie wydawane i tego, czy nie mamy do czynienia z „inflacją prawa”. Przeciwnicy tej koncepcji przytaczali argumenty za szczegółowymi aktami prawa, gdyż prawo nie powinno być niejasne i nieścisłe, a powinno szczegółowo regulować wszelkie kwestie, tak by było jak najmniej wątpliwości z jej wykładnią.

Możliwość komentowania jest wyłączona.