Bierzemy udział w …

Członkowie Koła Naukowego Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej rozwijają swoje zainteresowania naukowe nie tylko organizując i biorąc udział w konferencjach, cheap seminariach na Wydziale Prawa i Administracji UAM, find ale także uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty.

W tym dziale opis, relacje z eventów będących naszym udziałem.

Możliwość komentowania jest wyłączona.